Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô

Ngày đăng: 23/07/2015  - Lượt xem: 1960

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô được thành lập ngày 01/04/2009 trên cơ sở tách ra từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Sông Lô. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

2. Thành tích đạt được

- Viện trưởng VKSND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2010, 2011, 2013.

- Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen năm 2010, 2012.

3. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô hiện có 10 đồng chí.

Viện trưởng: Đồng chí Lê Chí Dũng

4. Thông tin liên hệ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô.

Địa chỉ: Tổ dân phố Sơn Cầu, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

          Điện thoại: 0211.3638.003

Tin bài cùng chuyên mục