Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên

Ngày đăng: 08/05/2020  - Lượt xem: 2168

 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

2. Qúa trình hoạt động

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 1961. Khi mới thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đơn vị làm việc chung với cơ quan Tòa án ở 05 gian nhà cấp 4, biên chế ban đầu chỉ có 02 người gồm: 01 Viện trưởng và 01 cán bộ.

Do điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Xuyên nên từ năm 1977 đến tháng 6/1979, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên sát nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Mê Linh; đến tháng 7 năm 1979, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên sát nhập vào Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo. Tháng 9/1998, huyện Tam Đảo chia tách địa giới hành chính thành hai huyện Bình Xuyên và Tam Dương thì Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên được tái lập, theo Quyết định số 25 /QĐ – TC ngày 20/7/1998 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Khi mới tái lập, đơn vị có 07 người, gồm 01 Viện trưởng, 01 Phó Viện trưởng, 01 kiểm sát viên và 04 cán bộ. Đến nay, biên chế của đơn vị có 12 người, gồm: 01 Viện trưởng có trình độ thạc sĩ; 01 Phó Viện trưởng, 03 kiểm sát viên, 04 chuyên viên, 01 kế toán kiêm văn thư đều có trình độ đại học; 01 bảo vệ và 01 tạp vụ. Trụ sở đơn vị được xây dựng 2 tầng, tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Đơn vị có 01 chi bộ Đảng gồm 08 đồng chí đảng viên, do đồng chí Viện trưởng làm Bí thư chi bộ; công đoàn cơ sở cơ quan có 12 đoàn viên đều là cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị.

 Trong quá trình xây dựng và phát triển, mặc dù có nhiều biến động do chia tách, sát nhập địa giới hành chính huyện nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên qua các thời kỳ luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành và địa phương giao phó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Trong quá trình hoạt động, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua. 

3.Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên hiện có 11 đồng chí.

Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm; Phó Viện trưởng: Đồng chí Trần Minh Châu, đồng chí Kiều Thị Mai.