Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên phối hợp với Phòng kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ Công an huyện

Ngày đăng: 01/12/2015  - Lượt xem: 966

Ngày 30/112015, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nghe Công an huyện Bình Xuyên báo cáo về tình hình tạm giữ, tạm giam, Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các tài liệu có liên quan đến việc quản lý người bị tạm giữ, tạm giam, tiến hành điểm danh, kiểm diện, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam. Qua kiểm sát thấy, Công an huyện Bình Xuyên đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam như: Việc tiếp nhận và trích xuất ra khỏi Nhà tạm giữ các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định; các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều có biên bản bắt người, quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam; công tác quản lý, tuần tra, canh gác được Nhà tạm giữ chú trọng, bảo đảm trực 24/24h nên không có trường hợp nào trốn, chết; chế độ ăn, ở, mặc và cấp phát tư trang, đồ dùng sinh hoạt, khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật…

Thông qua công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát cũng đã trao đổi, yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Xuyên rút kinh nghiệm, khắc phục một số tồn tại trong việc ghi chép, cập nhật sổ sách theo dõi người bị tạm giữ, tạm giam được Nhà tam giữ Công an huyện tiếp thu, sửa chữa.

Tác giả: Phó Văn Lợi - Nguồn: VKSND huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 966