Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên làm tốt công tác phát triển đảng

Ngày đăng: 30/03/2016  - Lượt xem: 1061

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ huyện Bình Xuyên, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của đơn vị làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Trong công tác xây dựng Đảng thì công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên có vị trí hết sức quan trọng, đây là lực lượng trẻ, có sức phấn đấu tốt, luôn đầy nhiệt huyết, tích cực tham gia các phong trào, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, không ngại khó khăn, gian khổ, cống hiến sức mình cho sự nghiệp chung của đất nước.

Trong những năm qua, Chi bộ Viện KSND huyện Bình Xuyên luôn coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được Chi bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng viên Chi bộ VKSND huyện Bình Xuyên luôn thể hiện vai trò gương mẫu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Do có sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị và cán bộ, Đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn nghiệp vụ, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên nhiều năm được công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Ngày 25/3/2016, thực hiện quyết định của Ban thường vụ Huyện uỷ Bình Xuyên về việc kết nạp đảng viên, Chi bộ VKSND huyện Bình Xuyên đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 01 quần chúng và công bố Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 01 đồng chí. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tư hào của cá nhân quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng mà còn thể sự phát triển ngày càng lớn mạnh của chi bộ VKSND huyện Bình Xuyên trong thời gian qua.

Tác giả: Phó Văn Lợi - Nguồn: Viện KSND huyện Bình Xuyên - Số lần được xem: 1061