Kết quả công tác kiểm sát việc việc bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại một số VKSND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 25/05/2016  - Lượt xem: 1540

Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam, đồng thời nhằm bảo đảm cho người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đầy đủ các quyền của mình, trong đó có quyền bầu cử theo quy định tại khoản 5, Điều 29; khoản 4 Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Khoản 1, Điều 31 Hiến pháp năm 2013.

Sáng ngày 22/5/2016, đại diện lãnh đạo và kiểm sát viên Viện KSND huyện Bình Xuyên tiến hành kiểm sát trực tiếp việc bảo đảm quyền bầu cử của các đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Xuyên. Công tác chuẩn bị cho việc bầu cử tại nhà tạm giữ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng 08 giờ 30 phút Tổ bầu cử số 1 – Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc mang hòm phiếu phụ được niêm phong đến Nhà tạm giữ, tổ chức phát phiếu cho 17 cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ công an huyện Bình Xuyên tiến hành bỏ phiếu.

Cùng ngày, lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND huyện Sông Lô tiến hành kiểm sát việc bảo đảm thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Sông Lô. Tổ bầu cử số 2 thuộc Tổ dân phố Bình Sơn đã đem hòm phiếu lưu động đến Nhà tạm giữ Công an huyện Sông Lô để những người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Qua kiểm sát thấy trình tự, thủ tục để các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử được tiến hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 100% người đang bị tạm giữ, tạm giam tại 2 nhà tạm giữ nêu trên được thực hiện quyền bầu cử, công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật dưới sự chứng kiến cán bộ nhà Tạm giữ, Viện kiểm sát nhân dân và Tổ bầu cử. Kết thúc buổi bầu cử không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền bầu cử đối với các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Xuân Thắng, Phương Thanh - Nguồn: VKS Bình Xuyên, VKS Sông Lô - Số lần được xem: 1540