Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật

Ngày đăng: 10/05/2019  - Lượt xem: 182

Trong tháng 4 năm 2019, VKSND huyện Bình Xuyên phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức 13 buổi tuyên truyền pháp luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên và Phòng Tư pháp huyện đã ký Kế hoạch liên ngành số 01 ngày 18/02/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016 - 2020.

Tại các buổi tuyên truyền pháp luật, lãnh đạo, kiểm sát viên Viện KSND huyện Bình Xuyên đã tập trung tuyên truyền, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, truyền đạt, trao đổi một số nội dung cơ bản về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Trọng tâm là về tội phạm, hình phạt, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; về tố giác, tin báo tội phạm và trình tự, thủ tục  giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; về công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự với nhiều ví dụ sinh động về các vụ án đã xét xử trên địa bàn.

Các buổi tuyên truyền pháp luật của VKSND huyện đã thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham dự, được chính quyền địa phương đánh giá cao. Đây cũng là một nhiệm vụ chính trị mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên thực hiện hàng năm nhằm góp phần giữ gìn ổn định trật tự xã hội và phòng ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện.              

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích - Viện KSND huyện Bình Xuyên - Nguồn: - Số lần được xem: 182