Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 4071

 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Tam Dương. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

2. Qúa trình hoạt động, cơ cấu tổ chức qua các thời kỳ

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương được thành lập và hoạt động từ năm 1961. Khi mới thành lập, biên chế của đơn vị có 04 người gồm 01 Viện trưởng và 03 cán bộ, kiểm sát viên (không có Phó Viện trưởng).

- Tháng 10 năm 1977 đến năm 1979: VKSND huyện Tam Dương hợp nhất với huyện Lập Thạch thành huyện Tam Đảo. Khi mới sát nhập, đơn vị có 10 cán bộ, trong đó có 01 Viện trưởng, 01 Phó Viện trưởng, 03 kiểm sát viên và 05 cán bộ.

- Tháng 7 năm 1979 đến tháng 8/1998: Huyện Lập Thạch tách khỏi huyện Tam Đảo; huyện Tam Dương được sát nhập với huyện Bình Xuyên thành huyện Tam Đảo. Biên chế cán bộ có 11 người, gồm 01 Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng còn lại là cán bộ và kiểm sát viên.

- Từ tháng 9 năm 1998 đến nay: Sau 18 năm hợp nhất, ngày 01/9/1998, huyện Tam Đảo được tách thành hai huyện Bình xuyên và Tam Dương, VKSND huyện Tam Dương được tái lập đi vào hoạt động cho đến nay. Biên chế cán bộ khi mới tái lập có 08 đ/c gồm 01 Viện trưởng và 01 Phó Viện trưởng. Đến nay tổng biên chế của đơn vị có 12 đồng chí đều đã được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, có 08 đồng chí trình độ cử nhân luật, 01 đồng chí trình độ đại học tài chính kế toán, 01 đồng chí trình độ cử nhân cao đẳng...

3. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương hiện có 12 đồng chí.

Viện trưởng: Đồng chí Kiều Minh Thuận; Phó Viện trưởng: Đồng chí Hoàng Mậu Lâm; đồng chí Nguyễn Thị Hậu.

 

4. Những thành tích đạt được

- Danh hiệu: “Cờ thi đua ngành” các năm: 1986 và 1988;

- Danh hiệu: “Tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa” các năm 1986; 1987; 1988; 1992 và 1995;

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2009, 2011, 2014;

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động giỏi” các năm: 1991; 1993; 1994; 1996; 1997; 1998; 2000; 2001; 2007 và 2008;

- UBND tỉnh tặng cờ:“Đơn vị thi đua xuất sắc” năm 1987;.

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2013.

- Chi bộ VKSND huyện Tam Dương từ năm 1998 đến nay đều đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”. Năm 2011, Huyện ủy Tam Dương tặng danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục”.

- Công đoàn cơ sở VKS trong các năm 2007, 2008 và 2009 được Liên đoàn lao động huyện Tam Dương tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; Năm 2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.

- Năm 2014:  Chủ tịch UBND huyện Tam Dương tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2014.