Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường

Ngày đăng: 08/05/2020  - Lượt xem: 2258

 

1. Giới thiệu chung:

VKSND huyện Vĩnh Tường được thành lập từ ngày 26/7/1960, đơn vị có trụ sở được xây dựng 3 tầng khang trang, đóng tại Trung tâm Thị trấn Vĩnh Tường – huyện Vĩnh Tường là Trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị của huyện. Từ khi được thành lập cho đến nay, sau 55 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành đơn vị VKSND huyện Vĩnh Tường đã có bề dày về kinh nghiệm trong công tác kiểm sát, đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành suất xắc nhiệm vụ của ngành cũng như nhiệm vụ chính trị ở địa phương, hàng năm đơn vị đều được VKSND tỉnh công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động suất xắc”. Năm 2006 được VKSND tối cao tặng danh hiệu “Lá cờ đầu”

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ tập thể của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường hiện có 16 đồng chí.

Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Thành Đăng; Phó Viện trưởng: Đồng chí Hoàng Đình Đắc, đồng chí Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

4. Thông tin liên hệ:

Tên đơn vị: VKSND huyện Vĩnh Tường

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Điện thoại liên hệ: 0211 3 839 142 – 0211 3 889 461

Email: vksvinhtuong@yahoo.com.vn