Vĩnh Tường: Kiểm sát trực tiếp công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng chấp hành án tại cộng đồng

Ngày đăng: 09/04/2019  - Lượt xem: 212

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường vừa ban hành 09 bản kết luận yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khắc phục vi phạm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng chấp hành án tại cộng đồng.

Trước đó, từ ngày 25 đến 27/3/2019, Viện KSND huyện Vĩnh Tường đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác  quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng chấp hành án tại cộng đồngđối với 09 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Qua kiểm sát thấy, UBND các xã đã giao cho Công an xã làm công tác tham mưu, xây dựng hồ sơ, báo cáo  UBND xã nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc và giáo dục các bị án đang chấp hành án; mở đầy đủ các loại sổ sách theo dõi; hồ sơ thi hành án được thiết lập thành các hồ sơ riêngtheo quy định…

Bên cạnh đó còn một số tồn tại, vi phạm như: Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo viện dẫn sai điều luật;việc nhận xét quá trình chấp hành án của người phải thi hành án không đầy đủ theo mẫu quy định, không có phương hướng phấn đấu; còn để xảy ra trường hợp không chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Thi hành án hình sự; một số trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện còn vi phạm điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nhưng UBND cấp xã không có biện pháp xử lý nghiêm khắc, dẫn đến người phải chấp hành án vẫn còn có thái độ chây ỳ, không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã ban hành 09 bản kết luận yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khắc phục những vi phạm nêu trên.

Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung Chuyên viên VKSND huyện Vĩnh Tường - Nguồn: - Số lần được xem: 212