Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 27/04/2021  - Lượt xem: 2361

 

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Yên Lạc. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

2.Quá trình hoạt động và cơ cấu cán bộ qua các thời kỳ:

2.1. Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1977: Khi mới thành lập, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc chỉ có 02 người, gồm 01 Viện trưởng và 01 kiểm sát viên. Cán bộ của ngành thời kỳ này chủ yếu là bộ đội xuất ngũ, cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết hoặc cán bộ từ các ngành khác chuyển sang. Viện trưởng đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Chắt, đến năm 1964 đồng chí Chắt chuyển công tác khác, đồng chí Nguyễn Văn Ngôi làm Viện trưởng. Năm 1968, đồng chí Ngôi chuyển lên VKS tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Ảnh làm Viện trưởng; biên chế cán bộ giao động từ 02 đến 03 người. Giai đoạn này trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc được đặt tại xã Minh Tân (nay là thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc), trụ sở có 03 gian nhà cấp 4 lợp ngói và 01 gian bếp. Trang thiết bị làm việc sơ sài và thiếu thốn, chỉ có 02 chiếc tủ đã cũ dùng để đựng hồ sơ, tài liệu, 02 bộ bàn ghế thường, 01 điện thoại bàn.

2.2. Giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1995: Ngày 01 tháng 01 năm 1978 huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc được sáp nhập thành huyện Vĩnh Lạc, thuộc tỉnh Vĩnh Phú (1978 - 1996). Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường và Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc được sáp nhập thành Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lạc. Viện trưởng là đồng chí Đỗ Văn Ảnh. Năm 1986 đồng chí Ảnh nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Duy Hùng (1986 - 1989) làm Viện trưởng. Năm 1989, đồng chí Hùng chuyển công tác khác, đồng chí Nguyễn Văn Hiền làm Viện trưởng (1989 - 1995). Giai đoạn này, trụ sở làm việc đóng tại xã Thổ Tang (nay là thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) gồm 01 nhà cấp bốn 5 gian với các trang thiết bị còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, sau đó được chuyển về xã Vũ Di (nay thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường ). Năm 1992, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lạc được đầu tư xây dựng khang trang hơn, gồm 01 nhà 02 tầng kiên cố và 01 nhà công vụ 04 gian cấp bốn và 02 gian bếp lợp ngói.

2.3. Giai đoạn từ năm 1996 đến nay: Sau khi được tái lập (ngày 01.01.1996), Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc có tổng số 07 cán bộ, kiểm sát viên, Viện trưởng là đồng chí Khổng Ngọc Trang, Phó Viện trưởng là đồng chí Phùng Ngọc Thi.

Cơ cấu lãnh đạo của đơn vị có nhiều thay đổi do điều động của tổ chức hoặc do nghỉ hưu. Cụ thể:

- Về chức vụ Viện trưởng: Năm 2004, đồng chí Khổng Ngọc Trang được điều động lên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Viện trưởng được bổ nhiệm làm Viện trưởng. Năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Hổ được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát tỉnh, đồng chí Kim Văn Bích – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường được điều động về làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc. Tháng 12 năm 2015, đồng chí Kim Văn Bích về nghỉ hưu, đồng chí Vũ Thành Vinh – Phó Viện trưởng được bổ nhiệm làm Viện trưởng.

- Về chức vụ Phó Viện trưởng: Năm 1997, đồng chí Nguyễn Văn Hổ được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng do đồng chí Phùng Ngọc Thi được điều động lên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tháng 5 năm 2004, đồng chí Phan Hải Đăng được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng, đến tháng 4 năm 2006 chuyển về Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Phương Nam được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng. Tháng 9 năm 2009, đồng chí Nam được điều động lên làm Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh, đồng chí Phan Anh Đức được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng. Năm 2014, đồng chí Vũ Thành Vinh – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo được điều động về làm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc.

Từ 1 tháng 11 năm 2015, đồng chí Vũ Thành Vinh được bổ nhiệm làm Viện trưởng; Phó viện trưởng đồng chí Phan Anh Đức

- Về trình độ chuyên môn: Khi mới tái lập, trong số 7 biên chế, đại học: 01, cao đẳng: 04; trung cấp: 02. Đến nay (2015), trình độ chuyên môn của cán bộ đã được nâng cao hơn, 100% kiểm sát viên, cán bộ làm nghiệp vụ đều có trình độ cử nhân luật.

3. Thành tích đạt được:

3.1. Về tập thể:

Từ khi được tái lập (01.01.1996) đến nay, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động. Hàng năm đều được công nhận tập thể lao động tiên tiến, trong đó có nhiều năm đặt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2012. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen 13 lượt; Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen 01 lượt.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc hằng năm đều công nhận là chi bộ “Trong sạch vững mạnh”, trong đó có nhiều năm đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

3.2. Về cá nhân:

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 01 đồng chí.

- Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân: 02 đồng chí; Chiến sĩ thi đua cơ sở: 20 lượt người.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen: 15 lượt người.

4.Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc hiện có 12 đồng chí.

Viện trưởng: Đồng chí Vũ Thành Vinh; Phó Viện trưởng: Đồng chí Khổng Thị Phú Vân, đồng chí Kim Bách Chiến.