Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lạc

Ngày đăng: 11/09/2019  - Lượt xem: 44

 Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Viện KSND huyện Yên Lạc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện Quý III năm 2019.

          Đoàn đã nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Lạc báo cáo tình hình công tác quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quý III năm 2019; tiến hành nghiên cứu hồ sơ tạm giữ, tạm giam; kiểm tra các loại sổ sách; tiến hành kiểm danh, kiểm diện và kiểm tra các buồng tạm giữ, chế độ ở, sinh hoạt, thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam.    

          Qua kiểm sát thấy Ban lãnh đạo Công an huyện Yên Lạc có sự quan tâm đến hoạt động của Nhà tạm giữ, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Nhà tạm giữ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp tạm giữ, tạm giam quá hạn hoặc không có lệnh, quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam mang vật cấm vào buồng tạm giữ, tạm giam. Việc phân loại, quản lý tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 

Tác giả: Lưu Hải Dương – VKSND huyện Yên Lạc - Nguồn: - Số lần được xem: 44

Tin bài cùng chuyên mục