Liên ngành Công an, Kiểm sát thành phố Vĩnh Yên ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Ngày đăng: 30/07/2018  - Lượt xem: 780

Nhằm tăng cường sự phối hợp trong công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, ngày 26/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”. Chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn – Viện trưởng Viện KSND thành phố Vĩnh Yên và đồng chí Trương Bá Khánh - Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên. Tham dự buổi Lễ còn có các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên của hai đơn vị.

Tại buổi lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã nêu rõ vị trí, vai trò của Cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật; trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và nhấn mạnh: “để làm tốt công tác phối hợp trong tiếp nhận, quản lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các cơ quan tư pháp và cấp ủy, chính quyền địa phương phải có sự đồng thuận, trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc quy chế đã ký kết để bảo đảm hoạt động tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo được hiệu quả, bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người phạm tội đều được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng hai đơn vị yêu cầu Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên của hai cơ quan nắm chắc các quy định đã nêu trong Quy chế và các qui định của pháp luật để triển khai thực hiện tốt nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Tác giả: Nguyễn Hải Nam - Nguồn: Viện KSND thành phố Vĩnh Yên - Số lần được xem: 780