Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phúc Yên kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phúc Yên

Ngày đăng: 08/03/2017  - Lượt xem: 534

Thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên và Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phúc Yên đã tiến hành  kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phúc Yên Quý I/2017.

          Qua kiểm sát thấy công tác tạm giữ, tạm giam luôn được Nhà tạm giữ Công an thị xã Phúc Yên quan tâm thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp bị tạm giữ, tạm giam quá hạn hoặc trốn khỏi nơi giam, giữ. Nhà tạm giữ bảo đảm vệ sinh, các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật; Kiến nghị của Viện kiểm sát tại kết luận trực tiếp kiểm sát Quý IV/2016 đã cơ bản được Nhà tạm giữ khắc phục.

Tác giả: Đinh Thị Thu Huyền - Nguồn: Viện KSND thị xã Phúc Yên - Số lần được xem: 534