Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 08/05/2020  - Lượt xem: 1338

1. Giới thiệu chung

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác của Đảng ủy khối các cơ quan.

Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy viên chịu trách nhiệm trước Đảng ủy khối và Đảng uỷ cơ quan về chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Đảng ủy có chức năng, nhiệm vụ:

- Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng;

- Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát triển đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Đảng.

2. Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 5 chi bộ trực thuộc với 54 đảng viên gồm: Chi bộ phòng 1 + 2; Chi bộ phòng 7 + 8; Chi bộ phòng 9 + 10; Chi bộ phòng tổ chức cán bộ, thanh tra- khiếu tố; Chi bộ Văn phòng tổng hợp.

Bí thư Đảng bộ: Đồng chí Lê Tất Hiếu- Viện trưởng

Phó Bí thư thường trực: Đồng chí Trịnh Duy Tám- Trưởng phòng TCCB

Phó Bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra: Đồng chí Phùng Văn Nuôi- Trưởng phòng 1

3. Thông tin liên hệ

Văn phòng Đảng ủy – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3840.308