Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 24/08/2015  - Lượt xem: 1264

Chi hội luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, được thành lập từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay.

1. Chức năng, nhiệm vụ: 

Tuyên truyền pháp luật thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, kiểm sát xét xử vụ án dân sự, hành chính để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;

Tham gia xây dựng pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật;

Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

Phối hợp hoạt động với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Chi hội;

 Phản ánh tâm tư nguyện vọng của giới luật gia trong Cơ quan đến Hội cấp trên và cơ quan có thẩm quyền; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội;

2. Cơ cấu tổ chức

Chi Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiên nay có 36 hội viên.

Ban chấp hành Chi Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 05 người, đồng chí Lê Tất Hiếu – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Chi hội trưởng, đồng chí Trịnh Duy Tám – Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin làm Chi hội phó.