Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/08/2015  - Lượt xem: 1036

1. Giới thiệu chung

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác của Đảng ủy khối các cơ quan.

Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy viên chịu trách nhiệm trước Đảng ủy khối và Đảng uỷ cơ quan về chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Đảng ủy có chức năng, nhiệm vụ:

- Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng;

- Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát triển đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Đảng.

2. Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 6 Chi bộ trực thuộc, với 48 đảng viên, gồm: Chi bộ Phòng 1, Chi bộ Phòng 1A, Chi bộ Phòng 3 + Phòng 4, Chi bộ Phòng 5 + Phòng 10 + Phòng 12, Chi bộ Tổ chức cán bộ + Khiếu tố + Thống kê tội phạm và Chi bộ Văn phòng tổng hợp.

Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 có 07 đồng chí.

Bí thư Đảng bộ: Đồng chí Lê Tất Hiếu - Phó Viện trưởng.

Phó Bí thư Thường trực: Đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

Phó Bí thư  kiêm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra: Đồng chí Phùng Văn Nuôi – Trưởng phòng 1.

3. Thông tin liên hệ

Văn phòng Đảng ủy – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3840.308 (đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà).


Liên kết website