VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 23/08/2016  - Lượt xem: 1738

Trụ sở 
Địa chỉ: Số 6, Đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3728722 - Fax: 0211.3862381
Email: vksnd@vinhphuc.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN:

Viện trưởng: Nguyễn Hồng Quân 


Điện thoại: 0211.3862627
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Viện Kiểm sát tỉnh
Trực tiếp phụ trách: công tác tổ chức cán bộ, công tác văn phòng; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự (Phòng TCCB, Văn phòng và Phòng 3); công tác Đảng.

Phó Viện trưởng: Nguyễn Huy Phượng 


Điện thoại: 0211.3840311
Lĩnh vực phụ trách: công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Phòng 1, Phòng 1A); Công tác kiểm sát xét khiếu tố, công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn, giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền của VKS và kiểm sát việc giải quyết KNTC về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp (Phòng 7); công tác công đoàn, Cựu chiến binh, Luật gia.

Phó Viện trưởng: Lê Tất Hiếu


Điện thoại: 0211.3862638
Lĩnh vực phụ trách: công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Phòng 4); công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 5); công tác kiểm sát thi hành án (Phòng 10); công tác thanh niên.

Phó Viện trưởng: Ngô Khương Tuyến

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN:

1.Chức năng:

- Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trong phạm vi chức năng của mình Viện KSND  có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ chế độ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo Pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự.

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của toà án nhân dân.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra Viện KSND có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các  cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật, thực hiện việc thống kê tội phạm, tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm do các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân chuyển đến. 

Tác giả: VKS - Nguồn: Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1738