​​

Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7)

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.