​​

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8)

Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.