​​

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại. Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại. Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.