​​

Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/5/2013 trên cơ sở chia tách từ Văn phòng tổng hợp – Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc