Câu hỏi

yến sào

07/10/2020

 Bước vào mùa làm tổ, chim yến sẽ bắt đầu bay đi tìm vị trí thuận lợi để xây dựng tổ. Vị trí xây tổ có thể sẽ được giữ nguyên trong nhiều năm hoặc cả đời nên chim yến thường tìm những vị trí an toàn, vững chắc để xây tổ, chim Yến chọn một vị trí và xây tổ làm nhiều lần ở vị trí đó.
Câu hỏi được gửi về: tổ chim yến được làm bằng gì

Hỏi bởi: Cookie Tran

Cơ quan công tác: Đà Nẵng

Email: xaynhayenquangnam@gmail.com

Trả lời

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn


Liên kết website