Lịch trực nghiệp vụ tết dương lịch năm 2018

Ngày đăng: 24/12/2018  - Lượt xem: 156

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

   VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

 

                      LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018

 

   Ca 1: Trực từ 7h30 ngày 31/12/2018 đến 7h30 ngày 01/01/2019

   Lãnh đạo viện: Đ.c Lê Tất Hiếu – PVT phụ trách

   Trưởng ca: Đ.c: Trịnh Duy Tám – TP10

   KSV:  - Đ.c : Mầu Mai Quyên

               - Đ.c :Nguyễn Xuân Sơn

   Lái xe: Đ.c: Nguyễn Văn Tám

 

   Ca 2: Trực từ 7h30 ngày 01/01/2019 đến 7h30 ngày 02/01/2019

   Lãnh đạo viện: Đ.c Ngô Khương Tuyến – PVT

   Trưởng ca: Đ.c: Nguyễn Văn Hổ – TP 15

   KSV:  - Đ.c : Nguyễn Thị Văn

               - Đ.c : Nguyễn Thị Thơm

   Lái xe: Đ.c: Nguyễn Văn Cường

 

Tác giả: Quản trị hệ thống - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT - Số lần được xem: 156