LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 03/2019

Ngày đăng: 05/03/2019  - Lượt xem: 193

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

     VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

 

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 03/2019

 

Ca trực ngày làm việc:

Từ 16h30  đến 7h30  các  ngày  từ 04/3/2019 đến 08/3/2019  

          Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Lê Tất Hiếu

Viện trưởng

0913.318.013

02

Bùi Văn Dũng

Trưởng phòng 1

0912.246.044

03

Cao Thị Thanh Huyền

KSV - P3

0977.547.688

04

Nguyễn Văn Thắng

 Lái xe

0363.541.136

 

 

Ca trực ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật:

        Từ 16h30 ngày 08/3/2019  đến 7h 30 ngày 11/3/2019

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Lê Tất Hiếu

Viện trưởng

0913.318.013

02

Đỗ Thị Giang

Trưởng Phòng TKTP

0912.702.511

03

Vũ Văn Hậu

KSV - P1

0989.291.160

04

Kiều Thị Huệ

KSV - PP3

0912.592.998

05

Nguyễn Văn Cường

Lái xe

0989.139.417

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

     VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

 

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 03/2019

 

Ca trực ngày làm việc:

Từ 16h30  đến 7h30  các  ngày  từ 11/3/2019 đến 15/3/2019  

         Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Ngô Khương Tuyến

Phó Viện trưởng

0913.082.072

02

Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng 9

0912.054.015

03

Nguyễn Xuân Sơn

KSV – P9

0912.054.072

04

Nguyễn Văn Tám

 Lái xe

0983.590.878

 

 

Ca trực ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật:

        Từ 16h30 ngày 15/3/2019  đến 7h 30 ngày 18/3/2019

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Ngô Khương Tuyến

Phó Viện trưởng

0913.082.072

02

Mầu Mai Quyên

Trưởng Phòng 11

0917.617.288

03

Nguyễn Thị Thơm

KSV- PP1

0915.269.627

04

Lê Xuân Thắng

KSV - P11

0913.729.586

05

Nguyễn Văn Thắng

Lái xe

0363.541.136

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

     VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

 

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 03/2019

 

Ca trực ngày làm việc:

Từ 16h30  đến 7h30  các  ngày  từ 18/3/2019 đến 22/3/2019  

        Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Lê Tất Hiếu

Viện trưởng

0913.318.013

02

Lê Đình Lưỡng

Trưởng phòng 12

0988.758.738

03

Nguyễn Thị Văn

KSV - P7

0338.680.368

04

Nguyễn Văn Cường

Lái xe

0989.139.417

 

 

Ca trực ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật:

        Từ 16h30 ngày 22/3/2019  đến 7h 30 ngày 25/3/2019

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Lê Tất Hiếu

Viện trưởng

0913.318.013

02

Nguyễn Việt Vương

Trưởng Phòng 8

0912.054.017

03

Nguyễn Kim Thanh

KSV-PP11

0982.572.965

04

Bùi Thị Thu Hằng

KSV-PP7

0982.160.873

05

Nguyễn Văn Tám

Lái xe

0983.590.878

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

     VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

 

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 03/2019

 

Ca trực ngày làm việc:

Từ 16h30  đến 7h30  các  ngày  từ 25/3/2019 đến 29/3/2019  

          Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Ngô Khương Tuyến

Phó Viện trưởng

0913.082.072

02

Nguyễn Văn Nhâm

Trưởng Phòng 7

0912.687.698

03

Nguyễn Thị Đào Hoa

KSV-PP10

0989.739.389

04

Nguyễn Văn Thắng

Lái xe

0363.541.136

 

Ca trực ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật:

        Từ 16h30 ngày 29/3/2019  đến 7h 30 ngày 01/4/2019

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Ngô Khương Tuyến

Phó Viện trưởng

0913.082.072

02

Trịnh Duy Tám

Trưởng Phòng 10

0983.145.755

03

Phạm Văn Trường

KSV-PP8

0974.834.509

04

Vũ Văn Hậu

KSV-P1

0989.291.160

05

Nguyễn Văn Cường

Lái xe

0989.139.417

 

Tác giả: VP - VKSND - Nguồn: - Số lần được xem: 193