LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 04/2019

Ngày đăng: 08/04/2019  - Lượt xem: 219

LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ THÁNG 04/2019

 

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

29/3 01/4

01/4 06/4

06/4 08/4

08/4 12/4

12/4 15/4

15/4 19/4

 1 ngày giỗ tổ hùng vương 10/3

19/4 22/4

22/4 26/4

26/4 29/4

I

LÃNH ĐẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lê Tất Hiếu

VT

 

 

x

x

 

 

x

x

 

02

Ngô Khương Tuyến

PVT

x

x

 

 

x

x

 

 

x

II

TRƯỞNG CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Phùng Văn Nuôi

TP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Việt Vương

TP8

 

 

 

 

 

 

x

 

 

03

Nguyễn Phương Nam

TP9

 

 

 

 

x

 

 

 

 

04

Mầu Mai Quyên

TP11

 

 

 

 

 

 

 

 

x

05

Lê Đình Lưỡng

TP12

 

 

 

 

 

 

 

x

 

06

Nguyễn Văn Hổ

TP15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Trịnh Duy Tám

TP10

    x

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Nguyễn Văn Nhâm

TP 7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

09

Bùi Văn Dũng

TP1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

10

Đỗ Thị Giang

TPTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Văn Tư

CTTr

 

x

 

 

 

 

 

 

 

12

Trần Anh Tuấn

CVP

 

 

 

x

 

 

 

 

 

III

KIỂM SÁT VIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Lưu Văn Hà

PP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Nguyễn Thị Thơm

PP1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

03

Phạm Văn Trường

PP8

x

 

 

 

 

x

 

 

 

04

Nguyễn Kim Thanh

P11

 

 

 

 

 

 

x

 

 

05

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

 

 

 

 

 

 

    x

 

 

06

Lê Thị Huệ

KSV

x

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Nguyễn Thị Đào Hoa

PP10

 

 

 

 

 

 

 

x

 

08

Vũ Văn Hậu

KSV

 

 

x

 

 

 

 

 

x

09

Nguyễn Xuân Sơn

KSV

 

 

 

 

x

 

 

 

 

10

Kiều Thị Huệ

KSV

 

x

 

 

 

 

 

 

 

11

Nguyễn Thị Văn

KSV

 

 

 

 

 

 

 

 

x

12

Lê Xuân Thắng

KSV

 

 

 

 

x

 

 

 

 

13

Cao Thị Thanh Huyền

KSV

 

 

x

 

 

 

 

 

 

IV

LÁI XE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Văn Tám

VP

 

x

 

 

x

 

 

x

 

02

Nguyễn Văn Thắng

VP

 

 

x

 

 

x

 

 

x

03

Nguyễn Văn Cường

VP

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Gh

 

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng  4năm 2019

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Trần Anh Tuấn

VIỆN KSND TỈNH VĨNH PHÚC

     VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

 

LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 01/5/2019

 

Ca 1:

Từ 7h30 ngày 29/4/2019 đến đến 7h30  30/4/2019  

          Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Lê Tất Hiếu

Viện trưởng

0913.318.013

02

Phùng Văn Nuôi

Trưởng phòng 3

0915.064.057

03

Lê Thị Huệ

KSV – P9

0982.747.166

04

Lê Xuân Thắng

KSV – P11

0913.729.586

05

Nguyễn Văn Tám

 Lái xe

0983.590.878

 

 

 

Ca 2:

        Từ 7h30 ngày 30/4/2019 đến  7h 30 ngày 01/5/2019

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Ngô Khương Tuyến

Phó viện trưởng

0913.082.072

02

Trịnh Duy Tám

Trưởng Phòng 10

0983.145.755

03

Nguyễn Thị Thơm

PP1

0915.269.627

04

Nguyễn Xuân Sơn

KSV – P9

0912.054.015

05

Nguyễn Văn Cường

Lái xe

0989.139.417

 

Ca 3:

        Từ 7h30 ngày 01/5/2019 đến  7h 30 ngày 02/5/2019

Số TT

Họ và Tên

Chức vụ-đơn vị

Số Điện Thoại

01

Lê Tất Hiếu

Viện trưởng

0913.318.013

02

Bùi Văn Dũng

Trưởng Phòng 1

0912.246.044

03

Cao Thị Thanh Huyền

KSV - P3

0977.547.688

04

Bùi Thị Thu Hằng

PP7

0982.160.873

05

Nguyễn Văn Thắng

Lái xe

0363.541.136

 

Tác giả: Văn Phòng VKSND Tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 219