MỘT SỐ KINH NGHIỆM, BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Ngày đăng: 23/07/2015  - Lượt xem: 3137

Trải qua 43 năm công tác, trong đó có 10 năm là bộ đội và 33 năm làm việc trong ngành Kiểm sát nhân dân. Từ năm 1990 đến nay, 25 năm trên cương vị Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc và Trưởng phòng 4, bản thân tôi rút ra một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị như sau:

Về nhận thức tư tưởng, điều trước tiên phải nghiên cứu kỹ, nắm vững các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật để khi thực thi nhiệm vụ, áp dụng vào công việc thực tế được sát, đúng. Điều quan trọng nhất đối với cán bộ kiểm sát là không được làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm, luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

          Hàng năm, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phải bám sát, nghiên cứu kỹ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ, kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từ đó xây dựng chương trình công tác của đơn vị và hướng dẫn VKS cấp huyện thực hiện. Trong công việc hàng ngày phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không được dập khuôn máy móc, bị động. Thường xuyên trăn trở, tìm tòi, suy nghĩ để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện những ý kiến hay, việc làm tốt bảo đảm đúng pháp luật.

          Về tư tưởng chỉ đạo trong công việc hàng ngày, trong quan hệ anh em, bạn bè, đồng chí, đồng đội, trong sinh hoạt cơ quan, gia đình và xã hội, bản thân càng vô tư, khách quan bao nhiêu thì cái tâm của mình càng trong sáng, thanh thản bấy nhiêu. Chính vì nhận thức được điều đó, trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ hiện nay, với cương vị là một Trưởng phòng, được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tôi cùng các đồng chí trong phòng đã làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn cấp huyện, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện. Các đợt kiểm sát trực tiếp và nghiên cứu hồ sơ, ban hành kết luận, kiến nghị, kháng nghị bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, được các đơn vị tiếp thu, sửa chữa, khắc phục vi phạm, đây chính là hiệu quả công tác kiểm sát. Điều tôi tâm đắc, phấn khởi nhất là gần 10 năm làm Viện trưởng VKSND huyện Yên Lạc, không có vụ án nào bị VKSND tỉnh hủy hoặc cải sửa. Từ năm 2004 đến nay, làm Trưởng phòng 4, tôi đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành nhiều văn bản, kiến nghị, kháng nghị đều được các đơn vị chấp nhận sửa chữa, không có văn bản nào bị phản ứng hoặc không chấp nhận. Các văn bản rút kinh nghiệm của vụ nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều nhận xét Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm tốt, chưa có lần nào bị phê bình, rút kinh nghiệm.

Một số biện pháp, giải pháp trong công tác: Hàng năm, chỉ tiêu kế hoạch VKSND tỉnh giao cho Phòng 4 là: Kiểm sát thường kỳ hàng tuần và kiểm sát trực tiếp tại Trại tạm giam Công an tỉnh 4 lần/năm; Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh 2 lần/năm, Trại giam Vĩnh Quang 02 lần/năm, ban hành 8 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Thường xuyên quản lý hàng ngàn người bị tạm giữ, tạm giam của Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc và hơn 2.000 phạm nhân của Trại giam Vĩnh Quang – Bộ Công An, nghiên cứu hơn 1000 hồ sơ đề nghị xét giảm của Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Trại giam Vĩnh Quang – Bộ Công An. Ngoài ra, nghiên cứu, xác minh gần 100 hồ sơ xin miễn, hoãn, tạm đình để báo cáo đề xuất với lãnh đạo Viện.

 Biên chế của phòng gồm 4 người, nhưng quân số của phòng cũng không ổn định, thường xuyên biến động do có đồng chí đi học nghiệp vụ kiểm sát hoặc được lãnh đạo Viện tăng cường cho các phòng và Viện kiểm sát cấp huyện, có đồng chí mới vào ngành, chưa có nhiều kinh nghiệm nên để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao hàng năm là khó khăn đối với tập thể cán bộ Phòng 4. Nhưng với cương vị trưởng phòng, tôi đã tổ chức họp phòng, quán triệt yêu cầu cán bộ, kiểm sát viên phải tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch công tác mà VKSND tỉnh đã đề ra. Tham mưu kịp thời với lãnh đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành giao cho và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Bản thân tôi luôn có ý thức tự nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định của Ngành để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao. Không chỉ nghiên cứu kế hoạch công tác, kế hoạch thi đua hàng năm của VKSND tỉnh, mà còn nghiên cứu lại toàn bộ kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự các năm trước của phòng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong các lần kiểm sát thường kỳ cũng như trực tiếp kiểm sát nhưng chưa phát hiện được hết vi phạm của đối tượng kiểm sát nhằm từng bước nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng kiểm sát của bản thân và anh em trong đơn vị.

Để hoàn thiện và nâng cao kỹ năng kiểm sát, cần nắm vững các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự làm cơ sở đối chiếu cho việc xác định vi phạm của cơ quan quản lý giam giữ và cơ quan hữu quan có liên quan. Nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn, đối tượng, phạm vi và các phương thức kiểm sát khi kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, Trại giam và Cơ quan thi hành án hình sự, từ đó vận dụng các quy định của pháp luật khi kiểm sát thường kỳ cũng như kiểm sát trực tiếp để xác định ưu điểm, các vi phạm của cơ quan quản lý giam giữ và các cơ quan có liên quan. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu trước khi tiến hành kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam và cơ quan thi hành án hình sự để phát hiện vi phạm và mở sổ theo dõi tình hình chấp hành pháp luật của các nhà tạm giữ, trại tạm giam và Trại giam Vĩnh Quang.

Chỉ đạo và phân công các đồng chí trong phòng thiết lập đầy đủ sổ sách theo dõi số người bị tạm giữ, tạm giam, cập nhật vào sổ sách đầy đủ, kịp thời các trường hợp bị tạm giữ, tạm giam, lệnh giam trong các giai đoạn tố tụng. Kịp thời đôn đốc Trại tạm giam về những trường hợp sắp hết lệnh giam, vì vậy hàng năm không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam.

Với phương châm: Quản lý chặt chẽ, chỉ đạo sát, đúng, điều hành linh hoạt, phân công công việc cụ thể, rõ ràng, phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn của từng cán bộ, duy trì mối quan hệ đoàn kết trong và ngoài đơn vị, bảo đảm hoàn thành tiến độ công việc và nhiệm vụ được giao. Luôn tạo mọi cơ hội, giúp đỡ nhiệt tình để anh em có động cơ phấn đấu lành mạnh, trong sáng và đạt hiệu quả cao. Hàng năm, quản lý và chỉ đạo công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự  của Phòng đạt và vượt các chỉ tiêu do VKSND tỉnh đề ra.

Nắm vững và luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Ngành và nguyên tắc nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật. Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Đảng cũng như của ngành Kiểm sát. Có lập trường tư tưởng vững vàng, không giao động trước những khó khăn, thử thách, có tinh thần phối hợp công tác với các cơ quan liên quan và đồng nghiệp, có ý thức xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong phòng, có mối quan hệ tốt đối với các phòng nghiệp vụ và các cơ quan hữu quan.

Tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào do tổ chức đoàn thể cơ quan phát động và luôn chủ động, tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ do đoàn thể giao phó. Trong công tác tuyên truyền về ngành kiểm sát, tôi tích cực tham gia viết bài, đã đăng nhiều tin bài trên báo Bảo vệ pháp luật. Tham gia góp ý vào dự thảo Hiến pháp, Luật tổ chức VKSND, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi; góp ý xây dựng đề án vị trí việc làm và tổng hợp báo cáo một số chuyên đề phục vụ cho công tác tập huấn về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của Viện KSND tối cao (Vụ 4) và kế hoạch phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt là góp phần tham gia vào Ban soạn thảo viết lịch sử 55 năm ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc, tôi cảm thấy có niềm vinh dự, tự hào cho Ngành và cho bản thân./.

Tác giả: Khổng Ngọc Trang – Trưởng phòng 4 - Nguồn: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 3137

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website