Đôi điều cảm nhận nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân (13/7/1987- 13/7/2018)

Ngày đăng: 03/07/2018  - Lượt xem: 1145

Ngày 13/7/1987 đánh dấu sự ra đời của Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân. Những ngày đầu Thanh tra VKSND chỉ được thành lập tại VKSND tối cao với 05 cán bộ, ở độ tuổi trên 55, đến nay đã hình thành đội ngũ công chức thanh tra lên tới hơn 200 người, và phát triển thành một hệ thống cơ quan Thanh tra từ VKSND tối cao (05 Phòng), VKSND cấp cao, 49 đơn vị Thanh tra và 14 Tổ thanh tra tại các VKSND cấp tỉnh; đến nay đã hoàn thành việc thành lập Thanh tra chuyên trách tại 63 VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Thanh tra ngành KSND luôn được Viện trưởng VKSND tối cao quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp. Cụ thể, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành 07 quy chế làm cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Thanh tra  ngành KSND; đặc biệt là sau khi 02 nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao được ban hành (Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 20/12/2013 và Nghị quyết số 13-NQ/BCSĐ ngày 24/02/2017 về củng cố, kiện toàn hệ thống Thanh tra ngành KSND), thì Thanh tra VKSND đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức, nâng cao năng lực và chất lượng công tác, từ đó vị trí, vai trò, hình ảnh của Thanh tra VKSND ngày càng được khẳng định. Trong sự phát triển mạnh mẽ đó có Thanh tra – Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy mới được thành lập (15/5/2017) nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức để đi vào hoạt động, bảo đảm công tác Thanh tra hiệu quả, chất lượng, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện. Mọi chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm đều hoàn thành.

Tuy tuổi còn trẻ so với các Phòng khác thuộc Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc nhưng cán bộ thanh tra luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ "Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được, vì thế cán bộ Thanh tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng”, từ đó luôn có ý thức rèn luyện bản thân,tích cực tìm hiểu, nắm vững các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để áp dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn, ngoài ra ý thức kỷ luật công vụ của ngành cũng luôn được cán bộ thanh tra thực hiện nghiêm túc.

Từ đầu năm đến nay, thanh tra Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành 2 cuộc thanh tra hành chính; 01 cuộc thanh tra nghiệp vụ và 16 cuộc thanh tra thường xuyên đối với đơn vị Viện KSND cấp huyện và các Phòng thuộc Viện KSND tỉnh. Quá trình thanh tra đã phát hiện một số vi phạm, trên sơ sở đó đoàn thanh tra đã có những đề xuất, kiến nghị kịp thời nhằm chấn chỉnh những vi phạm trên. Các kết luận thanh tra đã ban hành đều được đơn vị thanh tra nghiêm túc tiếp thu và sửa chữa. Mỗi cuộc thanh tra diễn ra đã giúp cho cán bộ Thanh tra, nhất là những cán bộ trẻ có thể rèn luyện thêm kiến thức nghiệp vụ, nghiên cứu văn bản pháp luật, nghiên cứu hồ sơ về mọi khâu công tác, từ đó từng bước nâng cao trình độ bản thân.Thông qua mỗi cuộc thanh tra, các cán bộ trẻ có cơ hội rèn luyện trong thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành về cách nghĩ, cách làm và bản lĩnh chính trị; tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm thực tế; có quan điểm, cách nhìn nhận và phương pháp làm việc sao cho khoa học hơn, toàn diện hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:“Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Chính vì vậy, hoạt động thanh tra không những giúp cho người lãnh đạo Viện KSND tỉnh thấy được kết quả và mức độ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; mà còn có tác dụng giúp cho việc xem xét, đánh giá những chủ trương, chính sách và pháp luật đã đề ra có đúng và có được đi vào thực tiễn hay không. Từ kết quả thanh tra, lãnh đạo đơn vị được thanh tra có thể kịp thời xem xét, điều chỉnh và có những biện pháp cụ thể thích hợp giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của mình sát thực tiễn và có hiệu quả; đồng thời cũng là biện pháp để xây dựng, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày một tốt hơn. Với cách tiếp cận như vậy cho thấy thanh tra chính là “cánh tay nối dài của trên”.

Qua hoạt động của mình, Thanh tra VKSND tỉnh còn tham mưu ngày càng hiệu quả hơn với lãnh đạo Viện, giúp việc cho lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo, quản lý chung, thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chấn chỉnh về lề lối tác phong, đạo đức công vụ, kỷ luật nội vụ đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND Vĩnh Phúc.

Với niềm xúc động tự hào và tin tưởng nhân dịp kỷ niệm thành lập Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, cán bộ, công chức Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu tiến lên mạnh mẽ ở tuổi ba mươi tràn đầy sức sống và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho ngành Kiểm sát, hoàn thành xuất sắc chức năng và nhiệm vụ mà lãnh đạo Viện giao phó, nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đổi mới toàn diện, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Tác giả: Nguyễn Thu Trang - Nguồn: Phòng Thanh tra, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1145


Liên kết website