Cán bộ kiểm sát cần “cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch”

Ngày đăng: 15/01/2019  - Lượt xem: 1150

Cán bộ các cơ quan tư pháp nói chung, cán bộ kiểm sát nói riêng hằng ngày phải tiếp xúc với vi phạm và tội phạm, với những mặt trái của xã hội. Nếu không có “cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch”rất dễ sa ngã.
Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Để luôn được Đảng tin, dân mến, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người cán bộ, kiểm sát viên luôn phải có “Cái đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch”.
“Cái đầu lạnh” ở đây không phải là cái đầu giá lạnh, vô cảm mà là sự tỉnh táo, minh mẫn để thực hiện và tuân thủ pháp luật theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; tỉnh táo để phân tích, đánh giá các nội dung, tình tiết của vụ việc phải giải quyết một cách khách quan, thận trọng và toàn diện, từ đó đề xuất quan điểm giải quyết có tình, có lý và có tính thuyết phục. Từ ngàn xưa ông cha ta đã có câu “Quân pháp bất dị thân”, dù là ai đi chăng nữa đã vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Có như vậy mới có được lòng tin của Đảng, nhân dân và làm tròn trách nhiệm mà Đảng và Nhân dân giao phó. “Cái đầu lạnh” để “Phụng công thủ pháp”, tức là làm việc một cách công tâm, nhất nhất chỉ tuân theo pháp luật mà phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. “Cái đầu lạnh” để không bị mua chuộc, cám dỗ bởi đồng tiền hay bất cứ thứ vật chất nào khác. Để có “cái đầu lạnh”, mỗi cán bộ, kiểm sát viên cần phải thấm nhuần 10 chữ vàng Bác Hồ đã dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.
“Trái tim nóng” là trái tim giàu nhiệt huyết, yêu ngành, yêu nghề, biết hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ công lý; biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm với mỗi hoàn cảnh, mỗi phận người trong từng vụ việc mình thụ lý, giải quyết, từ đó có thêm ý chí và động lực trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công bằng và lẽ phải. 
“Bàn tay sạch” là bàn tay không nhúng chàm, không tham ô, hối lộ, không vụ lợi cá nhân, thể hiện tinh thần chí công vô tư của người cán bộ, đảng viên. “Bàn tay sạch” để giữ vững kỷ cương pháp luật, không vì những cám dỗ vật chất, địa vị mà lèo lái con thuyền pháp lý đi chệch hướng, không đúng quy định pháp luật. 
Có thể nói, “cái đầu lạnh”, “trái tim nóng” và “bàn tay sạch” là những chuẩn mực, những phẩm chất mỗi cán bộ, kiểm sát viên cần phải có trong quá trình thực thi công vụ. Trong hành trình bảo vệ công lý, không thể thiếu bất kỳ một yếu tố nào, giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Nếu người cán bộ kiểm sát chỉ có “cái đầu lạnh”, lúc nào cũng cứng nhắc, giáo điều, không có “trái tim nóng” để dốc lòng, dốc sức cho công việc, để biết yêu thương, chia sẻ, giải quyết công việc thấu tình, đạt lý, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, không có “bàn tay sạch” để giữ cho cái tâm trong sáng sẽ không nâng cao được chất lượng, hiệu quả công tác. Nhưng nếu chỉ có “trái tim nóng”, đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng hô hào, xung phong nhưng lại có cái đầu trống rỗng, không biết suy xét, giải quyết công việc một cách chủ quan, cảm tính, nhiều khi cái đầu lại nóng hơn trái tim thì chẳng những không giải quyết được công việc, không bảo vệ được công lý, trái lại còn làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn; và nếu bàn tay của những người này không được “sạch” nữa thì thật là mối nguy hại cho dân, cho nước. 

Tác giả: Nguyễn Tư, Thanh tra VKSND Tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 1150


Liên kết website