Giải pháp nâng cao chất lượng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp sơ thẩm giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại và các việc khác theo quy định của pháp luật

Ngày đăng: 21/08/2020  - Lượt xem: 957

Sáng ngày 20/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo qui định của pháp luật” bằng hình thức trực tuyến từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến 09 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Tất Hiếu, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Đặng Thanh Nhàn, Bùi Mạnh Cường, Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSDN tỉnh. Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu gồm các đồng chí Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp huyện và toàn thể kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Tất Hiếu, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, HNGĐ, KDTM, LĐ và những việc khác theo qui định của pháp luật”, ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc đã lựa chọn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá hàng năm để chỉ đạo, triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp. Do đó, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ xây dựng chuyên đề để tổng kết thực tiễn, đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên từ, đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nâng cao chất lượng Bài phát biểu của kiểm sát viên nói riêng, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự nói chung.

Hội nghị đã nghe Báo cáo chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo qui định của pháp luật do đồng chí Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng 9 trình bày. Báo cáo gồm 43 trang được xây dựng chi tiết, công phu trên cơ sở kết quả nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng số 326 Bài phát biểu của Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp (thời điểm từ 12/2018 đến 9/2019); đã chỉ rõ thực trạng chất lượng các bài phát biểu, những ưu điểm và tồn tại, hạn chế, đánh giá nguyên nhân và đề ra những giải pháp thiết thực, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp trong công tác chỉ đạo điều hành và cần nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc xây dựng, thực hiện phát biểu tại phiên tòa, phiên họp. Đặc biệt, Báo cáo chuyên đề đã tổng kết và hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản trong xây dựng từng nội dung của bài phát biểu và kỹ năng xây dựng bài phát biểu của từng loại vụ, việc cụ thể trong các loại án như: tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất, tranh chấp hôn nhân và gia đình, tranh chấp kinh doanh thương mại…Đây là những nội dung quan trọng để kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự.

Hội nghị có 11 ý kiến của các tập thể, cá nhân phát biểu tham luận, đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận thực trạng xây dựng bài phát biểu của đơn vị mình, nêu ra những khó khăn, vướng mắc; nhiều kinh nghiệm, biện pháp, kỹ năng chuẩn bị, xây dựng bài phát biểu đã được thảo luận, trao đổi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả và các công việc mà các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện trong quá trình xây dựng Chuyên đề, đặc biệt là Phòng 9, Phòng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; cần thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đã nêu tại hội nghị chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan và cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp tích cực, trong đó quan trọng nhất là giải pháp về quản lý chỉ đạo, điều hành, đồng chí Viện trưởng phải là người trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo.

Hai là, lãnh đạo, kiểm sát viên phải nghiên cứu, nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuẩn bị bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp vì đó là kết tinh của cả quá trình nghiên cứu hồ sơ, thể hiện năng lực, trình độ của kiểm sát viên và cũng là thể hiện uy tín, trách nhiệm của ngành Kiểm sát trước nhân dân. Do đó, lãnh đạo các đơn vị phải phân công kiểm sát viên tham gia đầy đủ 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định; bố trí phân công công việc cho cán bộ, kiểm sát viên phù hợp với năng lực.  Đối với những vụ, việc phức tạp phải phân công kiểm sát viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoặc trực tiếp lãnh đạo phải tham gia. Yêu cầu các đơn vị phân công kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cho các kiểm sát viên, cán bộ mới, coi đây là một nhiệm vụ để đánh giá kết quả công tác của kiểm sát viên được phân công.

Ba là, Trưởng Phòng 9, Phòng 10 và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai nghiên cứu, thực hiện chuyên đề, phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Phòng nghiệp vụ tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên, đối với những đơn vị có tồn tại, hạn chế đã nêu nhưng không khắc phục, tiếp tục để xảy ra tồn tại cần thông báo rút kinh nghiệm và xem xét để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân ở đơn vị đó.  

Bốn là, Lãnh đạo phụ trách, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng tổng hợp và các phòng nghiệp vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá chặt chẽ kết quả thực hiện Chuyên đề này cũng như chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự để khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Đối với những cán bộ, Kiểm sát viên làm tốt khâu công tác này cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách ưu tiên để đề bạt quy hoạch, bổ nhiệm theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

            Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, lao động, kinh doanh thương mại và các việc khác theo qui định của pháp luật là kết quả của quá trình nghiên cứu, đánh giá thực tiễn; là dịp để Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tự đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên và là một trong những biện pháp tích cực mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự theo Chỉ thị 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng Viện KSND tối cao./.

Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà – VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 957


Liên kết website