Tăng cường công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày đăng: 26/09/2017  - Lượt xem: 1964

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những khâu công tác giữ vai trò rất quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân. Thông qua công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kiểm tra, xem xét, xác định lại một lần nữa việc thực hiện tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng; tiếp nhận, phân loại, xác định đơn thuộc tin báo, tố giác tội phạm hay đơn kiến nghị phản ánh, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết trong hoạt động tư pháp, từ đó chuyển các phòng nghiệp vụ để kiểm soát kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm và oan người vô tội hoặc tránh được việc đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, trong thời gian qua, cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc đã tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định về công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực: dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động... Đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự, Viện kiểm sát hai cấp đã tập trung nghiên cứu kĩ quy định của Quy chế số 51 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao để vận dụng vào công tác giải quyết đơn, nhất là những đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát.

Để phân loại đơn chính xác, cán bộ, Kiểm sát viên phải nắm chắc và hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan tư pháp; nghiên cứu nắm chắc các quy định của pháp luật tố tụng hình sự, hành chính, dân sự, thi hành án và nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung đơn, từ đó xác định đơn nào thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát, đơn nào thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp khác để phân loại xử lý. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền thì tham mưu cho lãnh đạo Viện xử lý theo quy định pháp luật bằng một trong các hình thức như: chuyển cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát biết; trả lại, hướng dẫn cho đương sự gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu đơn… Đối với đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát thì Viện kiểm sát tiến hành xác minh, xem xét, ban hành quyết định giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng khiếu kiện nhiều lần, vượt cấp hoặc tập trung khiếu kiện đông người, gây mất trật tự trị an.

Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại xử lý đơn và giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, theo quy định tại Điều 30 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và khoản 1 Điều 18 Quy chế số 51 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao, khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo; kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của cấp mình và cấp dưới, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Viện kiểm sát nhân dân; trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, trong quá trình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý đơn và giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, Viện kiểm sát cần chú ý kiểm tra, nắm bắt dấu hiệu vi phạm của các cơ quan tư pháp; đồng thời tiến hành rà soát việc tiếp nhận, phân lại, xử lý đơn của các cơ quan tư pháp. Qua đó, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì Viện kiểm sát thực hiện một trong các biện pháp nêu trên để làm rõ vi phạm, ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Tác giả: Đỗ Thị Giang - Nguồn: Phòng TKTP và CNTT, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1964

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website