Một số vấn đề về nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình sơ thẩm

Ngày đăng: 02/10/2017  - Lượt xem: 1323

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình, nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không phụ thuộc vào việc Tòa án chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Trường hợp thuận tình ly hôn thì mỗi bên đương sự phải chịu 50% mức án phí; trường hợp các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng thì ngoài việc chịu án phí dân sự sơ thẩm, còn phải chịu án phí đối với phần tài sản có tranh chấp như đối với vụ án dân sự có giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia.

Ngoài quy định nêu trên, Khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326 của Quốc hội cũng quy định nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong một số trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp vợ chồng yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà Tòa án chấp nhận yêu cầu của vợ, chồng, thì người có nghĩa vụ về tài sản phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị phần tài sản mà họ phải thực hiện; nếu họ không thỏa thuận chia được với nhau mà gộp vào tài sản chung và có yêu cầu Tòa án giải quyết thì mỗi người phải chịu án phí dân sự tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia (điểm c).

Trường hợp đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định trước khi Tòa án tiến hành hòa giải thì đương sự không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với việc phân chia tài sản chung (điểm d).

Trường hợp Tòa án đã tiến hành hòa giải, tại phiên hòa giải đương sự không thỏa thuận việc phân chia tài sản chung của vợ chồng nhưng đến trước khi mở phiên tòa các bên đương sự tự thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng và yêu cầu Tòa án ghi nhận trong bản án, quyết định thì được xem là các bên đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án trong trường hợp Tòa án hòa giải trước khi mở phiên tòa và phải chịu 50% mức án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia (điểm đ).

Trường hợp các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng, Tòa án tiến hành hòa giải, các đương sự thống nhất thỏa thuận được về việc phân chia một số tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung, còn một số tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung không thỏa thuận được thì các đương sự vẫn phải chịu án phí đối với việc chia toàn bộ tài sản chung và nghĩa vụ về tài sản chung của vợ chồng (điểm e).

Theo các quy định nêu trên, trong vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình có tranh chấp về việc chia tài sản chung, về nguyên tắc các đương sự chỉ phải chịu án phí giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia. Đối với giá trị phần tài sản các đương sự có yêu cầu chia nhưng Tòa án không chấp nhận thì họ không phải chịu án phí.

Tuy nhiên, về vấn đề này hiện còn có hai quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất cho rằng, căn cứ quy định tại điểm e Khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết 326 thì trường hợp các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung  của vợ chồng, quá trình giải quyết vụ án, Tòa án không đồng ý phân chia một số tài sản nhất định do tài sản đó không phải là tài sản chung của vợ chồng thì các đương sự phải chịu án phí giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản được chia, đồng thời phải chịu án phí giá ngạch đối với cả giá trị phần tài sản có yêu cầu nhưng không được Tòa án chấp nhận.

Quan điểm thứ hai cho rằng, trong vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình, nếu các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng thì họ chỉ phải chịu án phí giá ngạch tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia. Còn quy định tại điểm e Khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326 cần được hiểu là trong trường hợp các đương sự có tranh chấp về việc chia tài sản chung của vợ chồng mà quá trình Tòa án tiến hành hòa giải, các đương sự chỉ thống nhất thỏa thuận được với nhau về việc phân chia một số tài sản chung, còn một số tài sản chung không thỏa thuận được thì họ vẫn phải chịu án phí giá ngạch đối với toàn bộ tài sản chung tương ứng với giá trị phần tài sản được chia, kể cả đối với giá trị phần tài sản các đương sự thỏa thuận được với nhau thì họ vẫn phải chịu 100% án phí giá ngạch, chứ không phải chỉ phải chịu 50% án phí đối với giá trị phần tài sản thỏa thuận được như quy định tại điểm đ Khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết. Chúng tôi đồng tình với quan điểm thứ hai.

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: Phòng 10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 1323

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website