Tăng cường kháng nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

Ngày đăng: 10/09/2018  - Lượt xem: 2155

Kháng nghị là một trong những quyền năng tố tụng cơ bản và quan trọng nhất của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, đã và đang được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đặc biệt quan tâm trong những năm qua. Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 đã xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành.

 Trong 8 tháng đầu năm 2018, Tòa án hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý mới 2212 vụ, việc dân sự, hành chính sơ thẩm, tăng 300 vụ việc so với cùng kỳ năm 2017 (2212/1912). Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, hành chính nhằm kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án để kháng nghị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Thông qua công tác kiểm sát, VKS đã ban hành 25 kháng nghị phúc thẩm, trong đó án dân sự, hôn nhân gia đình 17 kháng nghị, kinh doanh thương mại 4 kháng nghị, hành chính 01 kháng nghị, phá sản 1 kháng nghị và áp dụng biện pháp xử lý hành chính 2 kháng nghị. Các đơn vị ban hành được nhiều kháng nghị là Phòng 9: 6 kháng nghị, Phòng 10: 5 kháng nghị, Vĩnh Tường 4 kháng nghị, Bình Xuyên, Lập Thạch, Yên Lạc mỗi đơn vị 2 kháng nghị.

Về chất lượng kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm đã giải quyết (xét xử) 25 vụ Viện kiểm sát kháng nghị, trong đó chấp nhận kháng nghị 22 vụ, đạt 88%, không chấp nhận kháng nghị 3 vụ (12%), gồm 02 quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc do nhận thức về điều kiện áp dụng biện pháp này quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật xử lý vi phạm hành chính giữa VKS và Tòa án chưa thống nhất; 01 kháng nghị phúc thẩm vụ án tranh chấp kiện đòi tài sản giữa bà Nguyễn Thị Thủy và Công ty chè Thuận Phát (VKS tỉnh đang xem xét báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm). Ngoài ra, có 01 kháng nghị phải thay đổi, bổ sung do xác định vi phạm chưa đầy đủ và không chính xác.

Tỷ lệ kháng nghị/số án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy án sơ thẩm là 25 kháng nghị/24 vụ sửa, hủy, đạt 104%, trong đó kháng nghị ngang cấp đạt 62,5% (15 kháng nghị/24 vụ bị sửa, hủy), vượt chỉ tiêu của VKS tỉnh đề ra 16,6%, vượt chỉ tiêu VKSND tối cao đề ra 31,6%; kháng nghị trên một cấp đạt 41,5% (10 kháng nghị/24 vụ bị sửa, hủy), vượt chỉ tiêu của VKS tỉnh đề ra 16,6%, vượt chỉ tiêu VKSND tối cao đề ra 31,6%.

Các dạng vi phạm của Tòa án bị VKS kháng nghị gồm: Vi phạm quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ; không đưa đầy đủ người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng; không đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện mà đương sự đã rút; xác định không đúng tư cách tố tụng của các đương sự, đánh giá chứng cứ không khách quan, không đầy đủ, giải quyết không hết yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện; vi phạm về án phí; quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản không có căn cứ...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, tồn tại như: còn một số bản án, quyết định có vi phạm nhưng VKS cấp huyện không phát hiện được để kháng nghị ngang cấp; 01 vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy do thu thập chứng cứ không đầy đủ nhưng VKS không phát hiện được vi phạm để kháng nghị; 01 kháng nghị phải thay đổi, bổ sung do xác định vi phạm chưa đầy đủ và không chính xác.

Do vậy, để thực hiện tốt công tác kháng nghị trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy chế nghiệp vụ, chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về khâu công tác này, nhất là Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Lãnh đạo các đơn vị cần sâu sát hơn trong công tác chỉ đạo, không được phó mặc cho kiểm sát viên ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm sát; kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết vụ, việc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu lập hồ sơ theo đúng quy định của ngành, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện các vấn đề của vụ, việc phải giải quyết (cả về tố tụng và nội dung), kịp thời phát hiện các bản án, quyết định có vi phạm tham mưu cho lãnh đạo Viện kháng nghị; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa VKS tỉnh và VKS cấp huyện, nhất là trong việc trao đổi, nắm thông tin về những bản án, quyết định có vi phạm để thực hiện tốt quyền kháng nghị.

Đối với Viện kiểm sát cấp huyện, khi có những vụ việc khó khăn, phức tạp cần kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của phòng nghiệp vụ; thực hiện nghiêm túc việc lập phiếu kiểm sát, gửi bản án, quyết định cùng phiếu kiểm sát lên VKS cấp phúc thẩm đầy đủ, kịp thời, bảo đảm còn thời hạn kháng nghị của VKS cấp phúc thẩm. Đối với những bản án, quyết định có vi phạm nhưng đã hết thời hạn kháng nghị ngang cấp, cần kịp thời báo cáo VKS cấp phúc thẩm xem xét kháng nghị. Đồng thời, phối hợp cung cấp hồ sơ kiểm sát hoặc liên hệ với Tòa án lấy hồ sơ chính theo công văn yêu cầu của VKS tỉnh để VKS tỉnh có được hồ sơ nghiên cứu quyết định việc kháng nghị hay không kháng nghị.

Đối với VKS tỉnh, khi phát hiện bản án, quyết định của Tòa án có dấu hiệu vi phạm, bên cạnh việc yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ xem xét theo quy định của pháp luật cần phối hợp với VKS cấp sơ thẩm để lấy hồ sơ kiểm sát nghiên cứu trước, bảo đảm thời hạn xem xét kháng nghị. Thực tế nhiều trường hợp VKS yêu cầu cung cấp hồ sơ, Tòa án thường chuyển hồ sơ chậm, thậm chí có trường hợp Tòa án không chuyển hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ khi đã hết thời hạn kháng nghị phúc thẩm của VKS. Vì vậy, nguồn tài liệu chủ yếu để VKS tỉnh xem xét kháng nghị là hồ sơ kiểm sát của VKS cấp huyện. Muốn vậy, VKS tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra việc lập hồ sơ kiểm sát, bảo đảm hồ sơ kiểm sát cũng phải được lập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ quan trọng, cần thiết cho việc giải quyết vụ, việc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo của VKS tỉnh đối với VKS cấp huyện. Trong đó, việc tăng cường thông báo rút kinh nghiệm, tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm chuyên sâu, các hội nghị tọa đàm thông qua các vụ án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy án sơ thẩm, các vụ án có khó khăn, vướng mắc hoặc còn nhiều quan điểm nhận thức khác nhau là những biện pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, nhất là kinh nghiệm phát hiện các dạng vi phạm tương tự để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và các luật chuyên ngành khác./.

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: Phòng 10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 2155

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website