Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác giám sát, giáo dục người phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ

Ngày đăng: 27/11/2018  - Lượt xem: 859

Ủy ban nhân dân cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Theo quy định của Luật thi hành án hình sự, UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người phải thi hành án treo, cải tạo không giam giữ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát người chấp hành án;

- Phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ;

- Yêu cầu người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện khấu trừ một phần thu nhập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quyết định của Tòa án để sung quỹ nhà nước;

- Biểu dương người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ có nhiều tiến bộ hoặc lập công;

- Giải quyết cho người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật thi hành án hình sự và pháp luật về cư trú;

- Phối hợp với gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ làm việc, học tập trong việc giám sát, giáo dục người đó;

- Lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn chấp hành án, miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị theo quy định tại khoản 1 Điều 66, khoản 1 Điều 77 Luật thi hành án hình sự.

Trường hợp trong thời gian thử thách mà người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị Tòa án xem xét, quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Nhận xét bằng văn bản và lưu vào sổ theo dõi về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ khi người đó chuyển đi nơi khác;

- Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi hành án;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Trưởng Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định của Luật thi hành án hình sự./.

Tác giả: Trịnh Duy Tám - Nguồn: Phòng 10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 859

Tin bài cùng chuyên mục


Liên kết website