Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Ngày đăng: 24/08/2015  - Lượt xem: 1872

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/5/2013 trên cơ sở chia tách từ Văn phòng tổng hợp – Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Phòng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê tội phạm (Thống kê liên ngành);

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin;

- Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành; hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát hai cấp.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí).

Phó trưởng phòng: Đồng chí Hà Thị Loan

3. Thành tích đạt được:

Là đơn vị mới được thành lập, chủ yếu là cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác nhưng tập thể phòng luôn năng động, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2014, Phòng được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen trong phong trào thi đua hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” 2 năm liên tục 2014 và 2015.

4. Thông tin liên hệ

- Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3721556.