Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1236

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

- Vị trí: Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chức năng, nhiệm vụ: 

+ Tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp;

+ Tham mưu, giúp việc cho cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí sử dụng, rèn luyện cán bộ, nhận xét, đánh giá, phân loại, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ.

+ Từ tháng 4/2014, Tổ thanh tra Viện kiểm sát  nhân dân tỉnh được thành lập và trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật và chấp hành quy chế nghiệp vụ của ngành.

2. Quá trình hoạt động

- Trước năm 1981, ở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chưa thành lập phòng nghiệp vụ mà chỉ có cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

- Thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phú thành lập các phòng nghiệp vụ, trong đó có phòng Tổ chức cán bộ để tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện trong công tác cán bộ.

- Ngày 01/01/1997, tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập. Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có 3 biên chế gồm 1 trưởng phòng và 02 cán bộ;

- Từ 8/2003 -12/2008 sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Kiểm sát xét khiếu tố thành Phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố. Phòng có 04 biên chế, gồm 1 Trưởng phòng, 01 Phó phòng , 01 kiểm sát viên trung cấp và 01 kiểm sát viên sơ cấp (02 biên chế làm công tác tổ chức cán bộ và 02 biên chế làm công tác khiếu tố).

          - Ngày 29/12/2008, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 03/QĐ- VKSTC-V9 chia tách phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để thành lập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Khiếu tố. Theo đó, Phòng Tổ chức cán bộ trở thành phòng độc lập với biên chế 2 đồng chí: 1 Trưởng phòng  và 01 chuyên viên.

- Ngày 25/3/2014, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 132/QĐ-TCCB thành lập Tổ thanh tra trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ. Theo đó, Phòng Tổ chức cán bộ gồm 4 biên chế (02 biên chế làm công tác tổ chức cán bộ, 02 biên chế làm công tác thanh tra) gồm 01 Trưởng phòng, 01 KSV trung cấp, 01 KSV sơ cấp và 01 nhân viên.

3. Thành tích đã đạt được

- Huân chương lao động Hạng Ba năm 2009;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007;

- Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Các năm 2004, 2010, 2012, 2014.

- Tập thể lao động xuất sắc: 8 lượt;

Ngoài ra Phòng còn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua của Ngành và địa phương phát động.

4. Thông tin liên hệ

- Phòng Tổ chức cán bộ - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3840.307.