Thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương

Ngày đăng: 08/03/2019  - Lượt xem: 474

Ngày 06/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành thanh tra hành chính Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Chánh thanh tra Viện kiểm kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, công bố quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác thu, chi tài chính và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị đối với các khâu công tác. Thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2017 đến ngày 01/3/2019.

 

Thay mặt cho đơn vị được thanh tra, đồng chí Đặng Thanh Nhàn, Viện trưởng Viện kiểm kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương hoàn toàn nhất trí với quyết định và kế hoạch thanh tra , đồng thời bố trí nơi làm việc, phân công cán bộ phục vụ công tác thanh tra.

Theo kế hoạch, sau khi công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra trực tiếp làm việc với lãnh đạo Viện kiểm kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương để nghe báo cáo về việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị, công tác thu, chi tài chính, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đối với các khâu công tác. Đồng thời, thu thập các hồ sơ, tài liệu liên quan để nghiên cứu và tổng hợp, ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thoa – Phòng thanh tra - Nguồn: - Số lần được xem: 474