Chi bộ Phòng 3 – Thanh tra tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý I năm 2019

Ngày đăng: 05/04/2019  - Lượt xem: 299

 

Ngày 27/3/2019, Chi bộ Phòng 3 – Thanh tra đã tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề Quý I năm 2019 với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

 

Trong đợt sinh hoạt này, Chi bộ Phòng 3- Thanh tra đã lựa chọn chuyên đề: “Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiều nhân dân” làm nội dung thảo luận, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Truing ương 4 Khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức đúng quy trình theo hướng dẫn của Đảng, bảo đảm nội dung, đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Tác giả: Nguyễn Thoa – Phòng thanh tra - Nguồn: - Số lần được xem: 299