Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1013

 

  1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Phòng được thành lập từ khi tái lập tỉnh năm 1997 để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, an ninh, ma túy do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra;

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực phòng được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm;

- Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ; Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành kiến nghị để khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và sự phân công của Lãnh đạo Viện.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng gồm 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp 02 đồng chí; Chuyên viên: 01 đồng chí).

 Phó Trưởng phòng: đồng chí Bùi Văn Dũng, đồng chí Nguyễn Thị Thơm.

3. Thành tích đạt đạt

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” các năm 1999, 2007, 2009, 2012.

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen các năm 2002, 2011;

- Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 2013.

Ngoài Phòng nhiều năm được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng nhiều bằng khen trong các phong trào thi đua.