Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao

Ngày đăng: 01/08/2019  - Lượt xem: 307

Ngày 31/7/2019, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”.

Tại điểm cầu VKSND tỉnh, đồng chí Ngô Khương Tuyến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, chuyên viên các phòng hình sự Viện KSND tỉnh. Tại 9 điểm cầu Viện KSND các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Cơ quan điều tra cấp huyện, các đồng chí là Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên làm công tác nghiệp vụ của VKSND cấp huyện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp đã xác định: Viện kiểm sát nhân dân phải chịu trách nhiệm chính về những oan, sai trong việc khởi tố, bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, truy tố, phải bảo đảm việc truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, cùng với cơ quan điều tra khắc phục những vi phạm, tồn tại trong quá trình điều tra, bảo đảm không để lọt tội phạm, người phạm tội, không làm oan người vô tội. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động tố tụng hình sự. Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao là sự cụ thể hóa các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CTVKSTC về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm được ban hành, trong thời gian qua, VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với CQĐT thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, thực hiện tốt trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra; chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra ngay từ khi phát hiện tội phạm và trong suốt quá trình điều tra; chủ động tích cực đề ra yêu cầu điều tra, bảo đảm có căn cứ và bám sát nội dung vụ án; bảo đảm các quyết định xử lý vụ án hình sự có căn cứ và đúng pháp luật.

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Dũng – Trưởng phòng 1 trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của ngành Kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc. Báo cáo đã đánh giá cụ thể, đầy đủ, chính xác những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm và các giải pháp trong việc triển khai thực hiện những nội dung của Chỉ thị 06 trong thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đánh giá cao quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra hai cấp với VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Với việc thực hiện tốt trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đã giúp Cơ quan điều tra hai cấp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, xử lý các vụ án hình sự. Trong nhiều năm qua, 2 ngành đã phối hợp chặt chẽ trong công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, định hướng điều tra để xét hỏi, đối chất, thực nghiệm điều tra, giải quyết dứt điểm các vụ án có tính chất phức tạp, vướng mắc về chứng cứ, tội danh.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị, đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 của Viện trưởng VKSND tối cao. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CTVKSTC. Trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chú trọng đề ra các yêu cầu điều tra có chất lượng. Kiểm sát viên phải bám sát quá trình điều tra, tăng cường trách nhiệm, phát huy tính chủ động của Kiểm sát viên trong việc kiểm sát giải quyết vụ án. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới công tác cán bộ là khâu đột phá, then chốt nhất nhằm bảo đảm có đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đủ năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, có ý thức trách nhiệm, đạo đức thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Khương Tuyến – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm” là hoạt động quan trọng của Ngành, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, Kiểm sát viên hai cấp ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp tốt với CQĐT, nâng cao tính chủ động và tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm theo đúng quy định của Chỉ thị 06/CT-VKSTC./.

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc Phòng 1 – VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 307