Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại. Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1271

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại. Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Phòng được thành lập từ tháng 02 năm 2015 theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-V9 ngày 23/12/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phòng có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp và các việc khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và các việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án cùng cấp và cấp dưới; tham mưu giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;

- Quản lý tình hình hoạt động và hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và các việc khác theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch công tác của phòng và hướng dẫn công tác đối với Viện kiểm sát cấp huyện về lĩnh vực được giao phụ trách. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với Viện kiểm sát cấp huyện về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và các việc khác theo quy định của pháp luật. Trả lời các vụ, việc do Viện kiểm sát cấp huyện thỉnh thị, báo cáo;

- Giải quyết khiếu nại liên quan đến những các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và các việc khác theo quy định của pháp trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án.

Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (3 đồng chí Kiểm sát viên trung cấp, 1 đồng chí chuyên viên).

Trưởng phòng: Đồng chí Trịnh Duy Tám

Phó trưởng phòng: Đồng chí Bùi Thu Hằng

3. Thông tin liên hệ

- Phòng 10 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.