Kháng nghị bản án kinh doanh thương mại do Tòa xác định sai tư cách tố tụng của đương sự

Ngày đăng: 22/07/2019  - Lượt xem: 155

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 950 kháng nghị Bản án sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST ngày 21/6/2019 của TAND huyện LT, do xác định sai tư cách tố tụng của đương sự và giải quyết yêu cầu phát mại tài sản bảo đảm không đúng pháp luật.

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2019/KDTM-ST ngày 21/6/2019 của TAND huyện LT buộc Doanh nghiệp tư nhân TXphải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh LT số tiền cả gốc và lãi tính đến ngày 21/6/2019 là 2.646.142.027 đồng và phải tiếp tục trả tiền lãi phát sinh kể từ ngày 22/6/2019 theo mức lãi suất nợ quá hạn thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký kết cho đến khi thanh toán xong nợ.

Trường hợp Doang nghiệp tư nhân TX không trả được nợ, Ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án phát mại tài sản thế chấp làtrụ sở doanh nghiệp tư nhân TX (nhà 3 tầng và 01 tầng hầm để xe), diện tích 440 m2, xây trên diện tích 120 m2trong tổng diện tích đất thuê theo sơ đồ hiện trạng là 249 m2 thuộc thửa số 384, tờ bản đồ số 02, đứng tên ông Nguyễn Văn P.

Theo kháng nghị của VKS tỉnh, Tòa án cấp sơ thẩm xác định Doanh nghiệp tư nhân TXlà bị đơn trong vụ án là không đúng quy định của pháp luật, vi phạm khoản 3 Điều 185 Luật doanh nghiệp năm 2014. Từ việc xác định không đúng tư cách tố tụng của bị đơn nên Tòa án buộc Doanh nghiệp tư nhân TX phải trả nợ Ngân hàng là không đúng quy định của pháp luật, gây khó khăn cho công tác thi hành án vì người phải thi hành án là ông Nguyễn Văn P, chủ doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải Doanh nghiệp tư nhân TX.

Đối với tài sản thế chấp là nhà ở xây cấp 3, diện tích 440 m2 xây thửa đất số 384, tờ bản đồ số 02, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 575594 do UBND huyện LT cấp ngày 29/6/2009 đứng tên ông Nguyễn Văn P, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết cho Ngân hàng được phát mại nếu doanh nghiệp không trả được nợ. Tòa án chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng, quyết định: Nếu doanh nghiệp tư nhân TX không trả được nợ, Ngân hàng đươc quyền đề nghị Cơ quan thi hành án có thẩm quyền xử lý bán phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo hợp đồng thế chấp ngày 26/5/2011 là trụ sở doanh nghiệp tư nhân TX (3 tầng và 01 tầng hầm để xe), diện tích 440 m2, xây trên diện tích 120 m2trong tổng diện tích đất thuê theo sơ đồ hiện trạng là 249 m2 thuộc thửa số 384, tờ bản đồ số 02.

Theo quy định tại Điều 114 Luật đất đai năm 2003 cũng như tại Khoản 2 Điều 179 Luật đất đai năm 2013, doanh nghiệp tư nhân TX chỉ thế chấptài sản trên đấtmà không thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc phát mại tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp trên đất trả tiền thuê đất hàng năm phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 189 Luật đất đai năm 2013 và người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chỉ quyết định cho Ngân hàng được phát mại tài sản là trụ sở doanh nghiệp tư nhân TXtrên một phần đấtcủa doanh nghiệp thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm mà không quyết định cho Ngân hàng được phát mại tài sản trên toàn bộ diện tích đấtthuê là trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Ngân hàng và khó khăn cho công tác thi hành án.

Với những vi phạm nêu trên, VKSND tỉnh kháng nghị đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Tác giả: Nguyễn Thị Đào Hoa - Phòng 10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 155