Đình chỉ giải quyết vụ án hành chính do nội dung yêu cầu khởi kiện không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Ngày đăng: 29/11/2019  - Lượt xem: 105

Qua kiểm sát thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản yêu cầu Tòa án đình chỉ giải quyết do người khởi kiện không có quyền khởi kiện.

Theo nội dung văn bản yêu cầu của VKS, ông Nguyễn Mạnh Tiến ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hủy Thông báo số 1500/TB-UBND của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương về việc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo của ông Tiến.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 9 Luật tố cáo năm 2018 về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người tố cáo không được quyền khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu giải quyết hành vi không thụ lý giải quyết tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Do đó, việc TAND tỉnh thụ lý vụ án hành chính theo yêu cầu khởi kiện của ông Tiến là trái với quy định của pháp luật nên VKSND tỉnh có văn bản yêu cầu Tòa án căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 123, điểm h khoản 1 Điều 143 Luật TTHC đình chỉ giải quyết vụ án. Căn cứ văn bản yêu cầu của VKS, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính nêu trên.

 

Tác giả: Nguyễn Tuyết – Phòng 10 - Nguồn: - Số lần được xem: 105