Phòng kiểm sát thi hành án Dân sự (Phòng 11)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1812

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

 Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 Phòng có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án, chấp hành viên, cơ quan tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo qui định của pháp luật nhằm bảo đảm các bản án, quyết định đó được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời. Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác kiểm sát thi hành án đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật và nhiệm vụ do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giao.

2. Quá trình thành lập, hoạt động

Từ ngày 01/01/1997, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao, Phòng kiểm sát giam giữ cải tạo - Thi hành án cũng được thành lập đồng chí Nguyễn Tiến Lập làm Trưởng phòng.

Ngày 28/4/2000, Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao ban hành Quyết định số 23/QĐ-TC thành lập Phòng kiểm sát thi hành án trên cơ sở tách ra từ Phòng kiểm sát giam giữ, cải tạo, thi hành án – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trưởng phòng: đồng chí Phan Thành Trung.

Từ năm 2000 đến nay, Phòng KSTHA thường xuyên được biên chế từ 3 đến 04 đồng chí, hàng năm có sự thay đổi do điều động, luôn chuyển công tác đi các phòng nghiệp vụ, đơn vị khác. Phòng hiện có 4 đồng chí, gồm 01 Trưởng phòng, 01 kiểm sát viên trung cấp, 02 chuyên viên.

3. Thành tích đạt được

- Tập thể Lao động tiên tiến các năm năm 2000 – 2006, 2008, 2011, 2013, 2014);

- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007, 2009, 2012.

- Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2012.

Ngoài ra, phòng còn được tặng nhiều bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh trong các phong trào thi đua. Nhiều lượt cá nhân trong phòng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua ngành, bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua.

4. Thông tin liên hệ

- Phòng 11 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

- ĐT: 0211.3840309