Công bố kết luận kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 31/05/2019  - Lượt xem: 310

Ngày 27/05/2019, tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì lễ công bố kết luận kiểm sát trực tiếp đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Trước đó, từ ngày 8/4/2019 đến ngày 8/5/2019, VKSND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnhVĩnh Phúc đã tiến hành kiểm sát trực tiếp toàn diện các hoạt động thi hành án dân sự của Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Kết luận của Viện kiểm sát tỉnh, trong thời điểm từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/3/2019,Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúcđã thụ lý368 việc/ 227.181.326.000 đồng, trong đó có 145 việc/ 64.478.896.000 đồng chưa có điều kiện thi hành án. Cơ quan thi hành án đã kết thúc THA 134 việc/7.632.286.000 đồng, đạt tỉ lệ 59% về số việc và 3% về số tiền.Tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ Cục thi hành án tỉnh đã có nhiều nỗ lực, chủ động trong công tác nghiệp vụ, tích cực động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại, thiếu sót và vi phạm như: Thủ tục nhập kho, xuất kho vật chứng; thủ tục thông báo quyết định thi hành án; xác minh điều kiện thi hành án; chậm tổ chức cưỡng chế thi hành án và một số vi phạm về thủ tục hành chính khác.

Tại buổi công bố kết luận, đại diện lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ý kiến tiếp thu đối với những thiếusót và vi phạm của đơn vị. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành họp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm ngay để khắc phục đối với những tồn tại, tránh lặp lại những vi phạm tương tự. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với VKSND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan hữu quan để thực hiện tốt việc tổ chức thi hành án dân sự, phấn đấuhoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 của đơn vị.

Tác giả: Mầu Mai Quyên Phòng 11 VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 310