Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Đảo

Ngày đăng: 07/06/2019  - Lượt xem: 325

Sau 01 tháng phối hợp với VKSND huyện Tam Đảo triển khai kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Đảo, VKSND tỉnh đã công bố kết luận kiểm sát tại đơn vị này. Đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì buổi công bố kết luận.

Theo Kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trong thời điểm từ ngày 01/10/2018 đếnngày 31/3/2019, Chi cục THAdân sự huyện Tam Đảo đã có nhiều nỗ lực, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự, tích cực động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án huyện Tam Đảo chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp, kéo dài. Vì vậy, Cơ quan thi hành án đã giải quyết xong295 việc/2.396.836.000 đồng, đạt tỉ lệ 85,5% về số việc và 38,8% về số tiền có điều kiện thi hành. 

Tuy nhiên, còn một số vụ việc ra quyết định thi hành án chưa đúng quy định về thủ tục nhập kho, xuất kho vật chứng, thủ tục thông báo quyết định thi hành án, niêm yết quyết định THA, xác minh điều kiện thi hành án; chậm tổ chức cưỡng chế thi hành án và một số vi phạm về thủ tục hành chính khác.

Phát biểu tại buổi công bố kết luận, đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảonhất trí với các nội dung kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành họp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm để khắc phục đối với những tồn tại, tránh lặp lại những vi phạm tương tự. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với VKSND huyện Tam Đảo và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt việc tổ chức thi hành án dân sự, phấn đấuhoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019 của đơn vị.

Tác giả: Lê Xuân Thắng Phòng 11 – VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 325