Công bố kết luận kiểm sát trực tiếp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 29/11/2019  - Lượt xem: 250

Ngày 27/11/2019, đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì buổi công bố kết luận kiểm sát trực tiếp đợt 2/2019 đối với các hoạt động thi hành án dân sự của Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau 01 tháng tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc. VKSND tỉnh đã ban hành kết luận và công bố Kết luận kiểm sát số 1553/KL-VKS-P11 ngày 27/11/2019.

Theo nội dung kết luận, trong thời điểm từ 01/4/2019 đến 30/9/2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh phải thi hành 383 việc/ 231.130.987.000 đồng; đã giải quyết xong 159 việc/26.485.528.000 đồng; ủy thác 09 việc/90.586.360.000 đồng; Còn phải giải quyết 215 việc/114.059.099.000 đồng (trong đó, chưa có điều kiện thi hành là 149 việc/114.059.099.000 đồng). 

 

Đ/c Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKS tỉnh công bố kết luận kiểm sát trực tiếp

 

Tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đã có nhiều nỗ lực, chủ động trong công tác nghiệp vụ, tích cực động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, nên kết quả công tác thi hành án dân sự đã đạt 81% về việc và 39% về tiền. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại, vi phạm về việc xử lý tài sản thi hành án là đồng ngoại tệ; việc thông báo kết thúc thi hành án đối với người bị kết án; việc cập nhật sổ nghiệp vụ; việc lập hồ sơ thi hành án chưa bảo đảm.

Tại buổi công bố kết luận, đại diện lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu nhất trí với kết luận về kết quả đạt được cũng như những thiếu sót, vi phạm của đơn vị. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành họp, kiểm điểm, rút kinh nghiệm để khắc phục đối với những tồn tại, tránh lặp lại những vi phạm tương tự. Đồng thời phối hợp tốt hơn với VKSND tỉnh và các cơ quan hữu quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Tác giả: Mầu Mai Quyên Phòng 11 – VKSND tỉnh - Nguồn: - Số lần được xem: 250