Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12)

Ngày đăng: 31/08/2015  - Lượt xem: 1160

 

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

- Vị trí: Phòng Khiếu tố là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập lại ngày 01/01/2009 theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC-V9 ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên cơ sở chia tách Phòng Tổ chức cán bộ – Khiếu tố thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh theo dõi, quản lý công tác khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

+ Trực tiếp thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo. Nhận, phân loại, xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ cho các viện kiểm sát cấp huyện về công tác giải quyết khiếu nai, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

2. Thành tích đạt được

- Từ năm 1997 đến năm 2009 đều đạt lao động tiên tiến hoặc tập thể lao động xuất sắc, trong đố có 4 năm liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc (2005 – 2008). VKSND tối cao tặng 10 bằng khen, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tặng 9 giấy khen vì đã có thành tích trong các đợt thi đua và qua các năm công tác.

          - Bằng khen của UBND tỉnh các năm 2005, 2014.

          - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008: Phòng Tổ cwhcs cán bộ - Khiếu tố.

          - Huân chuân Lao động hạng Ba năm 2009: Phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố.

3. Cơ cấu tổ chức hiện nay

Tổng số biên chế của phòng là 02 đồng chí.

Trưởng phòng: Đồng chí Trần Minh Sơn.

4. Thông tin liên hệ

- Phòng Khiếu tố - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211.3840302