Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc: Sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Ngày đăng: 07/05/2019  - Lượt xem: 137

Ngày 04/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức sơ tuyển đối với 21 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019.

Tại buổi sơ tuyển, đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Ủy viên Ban cán sự đảng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Trưởng ban sơ tuyển đã công bố Quyết định thành lập Ban sơ tuyển, quán triệt các quy định liên quan đến nội dung, điều kiện, trình tự sơ tuyển cho thí sinh theo đúng Văn bản số 1084/VKSTC-V15 ngày 21/3/2019 của Viện KSND tối cao về hướng  dẫn công tác sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Kế hoạch số 56/KH-VKS ngày 18/3/2019 của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo buổi sơ tuyển, đồng chí Ngô Khương Tuyến - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban sơ tuyển đã phát biểu ý kiến, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sơ tuyển đối với các thi sinh xét tuyển hệ đại học chính quy ngành Luật tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là tiền đề cho việc tuyển chọn nguồn cán bộ cho ngành Kiểm sát trong tương lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời Phòng tổ chức cán bộ cùng các thành viên Ban sơ tuyển thực hiện quy trình sơ tuyển bảo đảm đúng quy định, khách quan, chính xác theo nội dung kế hoạch và hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ban sơ tuyển đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, lý lịch, trực tiếp đo cân nặng, chiều cao, ngoại hình, giọng nói, đối với 21 thí sinh đăng ký xét tuyển. Kết quả, Ban sơ tuyển Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp 20 phiếu đạt sơ tuyển cho 20 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có 01 thí sinh không đạt do không đủ điều kiện về học lực theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

Kết thúc sơ tuyển, Ban sơ tuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổng hợp, kiểm tra và gửi hồ sơ thí sinh đạt sơ tuyển về Trường đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định.

Tác giả: Nguồn: Ngô Hồng – Phòng Tổ chức cán bộ - Nguồn: - Số lần được xem: 137