Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng: 16/07/2019  - Lượt xem: 239

Chiều ngày 15/7/2019, tại Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đồng chí Ngô Khương Tuyến, đồng chí Bùi Mạnh cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể và toàn thể hội viên Chi hội luật gia VKSND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả công tác của Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi hội luật gia VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019; Báo cáo tổng hợp kết quả tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Hội luật gia tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; các ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Tất Hiếu, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Chi hội trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, đặc biệt là trong công tác tham gia xây dựng pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật thông qua hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm Chi hội luật gia VKSND tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi hội, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc.

          Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội luật gia VKSND tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 5 đồng chí; bầu 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Hội luật gia tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Hội luật gia Việt Nam và Đề án nhân sự đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Tác giả: - Nguồn: Trịnh Duy Tám – VKSND tỉnh Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 239