Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bảo vệ thành công đề tài cấp tỉnh năm 2019

Ngày đăng: 24/12/2019  - Lượt xem: 135

Chiều ngày 24/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính ở Vĩnh Phúc hiện nay”, do đồng chí Lê Tất Hiếu, Viện trưởng VKSND tỉnh làm Chủ nhiệm, đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm đồng Chủ nhiệm đề tài.

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài, trong thời điểm từ 01/12/2015 đến 31/5/2019, VKSND hai cấp đã phân công kiểm sát viên lập hồ sơ kiểm sát thụ lý 12.573 vụ, việc dân sự, vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, 612 vụ việc, vụ án theo thủ tục phúc thẩm, phát hiện 131 vụ, việc Tòa án chậm gửi thông báo thụ lý cho VKS, 26 vụ việc Tòa án vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn giải quyết.

Kiểm sát việc giải quyết 11.037 vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, 566 vụ việc, vụ án theo thủ tục phúc thẩm; lập phiếu kiểm sát 2023 bản án và 9.192 quyết định giải quyết của Tòa án, phát hiện 555 bản án, quyết định có vi phạm. Thông qua công tác kiểm sát, VKS 2 cấp đã ban hành 113 yêu cầu, 158 kiến nghị và 137 kháng nghị phúc thẩm. Các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát cơ bản có căn cứ, được Tòa án chấp nhận với tỷ lệ cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn một số cán bộ, kiểm sát viên chưa tích cực, chủ động trong công tác kiểm sát, chưa bám sát hồ sơ ngay từ khi Tòa án thụ lý nên chưa kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án để thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị Tòa án khắc phục vi phạm. Số lượng, chất lượng thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị chưa cao; vẫn còn một số vụ có vi phạm nghiêm trọng về nội dung và tố tụng bị cấp phúc thẩm hủy, sửa án sơ thẩm nhưng VKS không phát hiện để kháng nghị, kiến nghị. Những tồn tại này do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó các nguyên nhân chủ quan như trình độ, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm với công việc; quan hệ phối hợp công tác giữa VKS các cấp, giữa VKS và Tòa án ở một số đơn vị, trong nhiều thời điểm, đối với một số vụ việc còn thiếu chặt chẽ… vẫn là những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính nói chung, việc thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKS nói riêng.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đề tài đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính ở Vĩnh Phúc, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp hiện nay.

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và khẳng định, đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đã đề ra các giải pháp rất cụ thể và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công tác kiểm sát hiện nay. Thực hiện tốt các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu với số điểm 616/7 thành viên = 88 điểm, đạt loại khá; đồng thời đề nghị VKSND tỉnh sớm triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp và kiến nghị đã được đưa ra trong đề tài.

Tác giả: Trịnh Duy Tám Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc - Nguồn: - Số lần được xem: 135